åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om fradrag og godtgørelse af rejseudgifter.

Afsnittet indeholder:

  • Om rejsebegrebet (C.A.7.1)
  • Skattefri godtgørelse af rejseudgifter (C.A.7.2)
  • Fradrag for rejseudgifter (C.A.7.3)
  • Fradrag for udgifter til dobbelt husførelse (C.A.7.4