Indhold

Dette afsnit indeholder:

  • Fradrag i den personlige indkomst (C.A.4.1)
  • Fradrag i kapitalindkomsten (C.A.4.2)
  • Fradrag i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssige fradrag) (C.A.4.3).