Dette afsnit indeholder:

  • Hovedregel for overførselsindkomster (C.A.3.6.1)
  • Dagpenge, kontanthjælp og andre indtægter der træder i stedet for arbejdsindtægt (C.A.3.6.2)
  • SU og uddannelseshjælp (C.A.3.6.3)
  • Børne- og ungeydelse (C.A.3.6.4)
  • Ydelser efter de sociale pensionslove (C.A.3.6.5)
  • Anden støtte (C.A.3.6.6).