Uddannelsesydelser i forbindelse med en afskedigelse kan være skattefrie efter LL § 31 og er derfor ikke omfattet af LL § 7 U i disse tilfælde. Se C.A.5.4 om undervisning.

Se også

Se også afsnit C.A.3.5.1 om fælles regler for fratrædelsesgodtgørelser, jubilæumsgratialer mv.