Den indkomst, en person opnår som mælkedonor, indgår i personens samlede skattepligtige indkomst på linje med personens øvrige indkomster. Se SL § 4.

Der er tale om B-indkomst. Se KSL § 43, stk. 1 og 2. Vederlag for mælk er omfattet af indberetningspligt. Se indberetningsbekendtgørelsen § 8, stk. 1, nr. 1.