Den indkomst, en person opnår som sæddonor, indgår i personens samlede skattepligtige indkomst på linje med personens øvrige indkomster. Det fremgår bl.a. af et svar fra skatteministeren af 7. august 2001 til Folketinget (Spm. nr. S 3373).

Der er tale om B-indkomst. Se KSL § 43, stk. 1 og 2. Vederlag til sæddonorer er ikke omfattet af indberetningspligt. Se indberetningsbekendtgørelsen § 8, stk. 1, nr. 1, litra d.