Honorarer til personer, der frivilligt udsætter sig for svie og smerte, fx som forsøgsperson eller som professionel bokser, er skattepligtige. Honoraret har i disse tilfælde ikke karakter af en erstatning for en retsstridig krænkelse. Se afsnit C.A.3.7 om erstatninger.

Forsøgspersonerne kan fratrække udgifter i forbindelse med indtægtserhvervelsen. Se afsnit C.A.1 om principperne for personers indkomstopgørelse.