åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A.3.4.6 Beskatning af søfolk" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om beskatning af søfolk mv. efter sømandsbeskatningsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Sømandsbeskatningslovens baggrund, formål og historik (C.A.3.4.6.1)
  • Sømandsbeskatningslovens anvendelsesområde (C.A.3.4.6.2)
  • Sømandsbeskatningslovens definitioner (C.A.3.4.6.3)
  • Sømandsfradrag (C.A.3.4.6.4)
  • Lempelse for arbejde om bord på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister eller skibsregistre i andre EU- eller EØS-medlemsstater (C.A.3.4.6.5)
  • Beskatning af begrænset skattepligtige søfolk (C.A.3.4.6.6)
  • Refusionsordning for sandsugere (C.A.3.4.6.7).