Indhold

Dette afsnit beskriver særlige former for indkomst.

Afsnittet indeholder:

  • Vederlag for konkurrenceklausul (C.A.3.3.1)
  • Drikkepenge (C.A.3.3.2)
  • Repræsentationstillæg og -tilskud (C.A.3.3.3)
  • Flyttegodtgørelse (C.A.3.3.4)
  • Erstatningsbeløb for opgivelse af tjenestebolig (C.A.3.3.5)
  • Indtægter ved udnyttelse af visse immaterielle rettigheder (C.A.3.3.6)
  • Udgifter til bøder betalt af arbejdsgiveren (C.A.3.3.7).
  • Skattefri seniorpræmie (C.A.3.3.8).