Definition

Driftstab er utilsigtede udgifter, fx som følge af skade, tyveri, pålagte erstatningsbetalinger og underslæb.

Regel

Driftstab herunder udgifter til erstatninger kan normalt trækkes fra, når tabet og dets størrelse er endeligt konstateret. Se afsnit C.C.2.5.3.1.2 og C.C.2.5.3.3.1 om pligtpådragelsesprincippet.

Se også

Se også afsnit

  • C.C.2.2.3 om selve fradragsretten for driftstab
  • C.C.2.2.2.18 om selve fradragsretten for erstatningsudbetalinger
  • C.C.2.5.3.3.6 om tidspunktet for fradrag for udgifter til erstatninger
  • C.C.2.5.3.3.7 om tidspunktet for fradrag for tab på fordringer.