åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C.2.5.3.2 Tidspunkt for beskatning af indtægter" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit

  • C.C.2.5.3.3 om tidspunktet for fradrag for udgifter
  • C.C.2.5.3.3.9 om tilbagebetaling/efterbetaling af ejendomsskatter, moms, lønsumsafgift mv. Afsnittet behandler både indtægtssiden og udgiftssiden
  • C.C.2.5.3.4 om resolutive og suspensive betingelser.