Indhold

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit

  • C.C.2.5.3.2 om anvendelsen af periodiseringsprincipper på de forskellige typer af indtægter
  • C.C.2.5.3.3 om anvendelsen af periodiseringsprincipper på de forskellige typer af udgifter.