åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C.2.5.3 Periodisering" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver de generelle principper og retningslinjer, der gælder for selvstændigt erhvervsdrivendes tidsmæssige placering af indtægter og udgifter i de forskellige indkomstår.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit

  • C.C.2.3.1 om varelagre
  • C.C.2.3.2 om igangværende arbejder for fremmed regning
  • C.C.2.6 om henlæggelser efter etablerings- og iværksætterkontoloven 
  • C.A.10 om pensionsordninger.