åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C.2.5 Periodespørgsmål" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver de retningslinjer, der gælder for selvstændigt erhvervsdrivendes tidsmæssige placering af indtægter og udgifter, når den skattepligtige indkomst opgøres.

Afsnittet indeholder:

  • Indkomsten opgøres for indkomståret, der følger kalenderåret eller er forskudt (C.C.2.5.1)
  • Omlægning af indkomståret (C.C.2.5.2)
  • Periodisering (C.C.2.5.3).