En privatperson, der lejlighedsvis sælger et nyt transportmiddel til en køber i et andet EU-land, anses også for at være en afgiftspligtig person.

Dette betyder, at den pågældende ved salget helt eller delvist kan få tilbagebetalt den moms, som blev betalt, da transportmidlet blev købt. Se ML § 53, stk. 2.

Begrebet "nye transportmidler" er defineret i ML § 11, stk. 6. Se D.A.4.8.2.

Se også

Se afsnit A.B.3.3.2 om fakturering/dokumentation i forbindelse med tilbagebetaling af momsen.