Indhold

Dette afsnit beskriver opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste ved afståelse som led i næringsvirksomhed med salg af fast ejendom.

Afsnittet indeholder: