Indhold

Dette afsnit gennemgår de momenter, der efter praksis lægges vægt på, når det konkret skal afgøres, om der er tale om salg af fast ejendom som led i næringsvirksomhed.

Afsnittet indeholder: