åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om beskatningen ved køb og salg af ejendomme, der sker som led i ejerens erhverv med handel af fast ejendom (næringsbeskatning).

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om næring (C.H.2.3.1)
  • Omstændigheder af betydning for næringsvurderingen (C.H.2.3.2)
  • Opgørelse af den skattepligtige fortjeneste (C.H.2.3.3).