Hvis en skatteyder anskaffer aktiver, der er afskrivningsberettigede efter afskrivningsloven, til brug for forsøgs- eller forskningsvirksomhed, kan skatteforvaltningen tillade, at der kan ske afskrivning på aktiverne før igangsættelsen af den erhvervsvirksomhed, som forsøgene eller forskningen vedrører. Aktieselskaber og anpartsselskaber skal ikke have tilladelse til at afskrive. Se AL § 51.