Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for, hvornår danske virksomheder momsfrit (med 0-momssats) kan levere varer til diplomatiske og konsulære repræsentationer, EU-organer og -institutioner samt internationale organisationer mv. i andre EU-lande. Se ML § 34 stk. 1, nr. 14.

Afsnittet indeholder: