Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for, hvornår en virksomhed momsfrit (med 0-momssats) kan overføre varer til virksomhedens eget brug i et andet EU-land. Se ML § 34, stk. 1, nr. 4.

Regel

Overførsel af varer til virksomhedens eget brug i et andet EU-land er momsfritaget efter Momssystemdirektivets artikel 138, stk. 2, litra c) og ML § 34, stk. 1, nr. 4.

Ved overførsel af varer forstås de situationer, hvor en virksomhed overfører varer til virksomhedens eget brug i et andet EU-land. Det kan fx være overførsel af varer til eget lager i et andet EU-land.

Sådanne overførsler til eget brug sidestilles med varesalg. Se ML § 10. Overførslerne er derfor fritaget for moms i afsendelseslandet, hvis en tilsvarende levering til en anden momspligtig person ville være momsfri. Se evt. D.A.10.1.1.3, D.A.10.1.1.4 og D.A.10.1.1.5.

Dog stiller reglerne om erhvervelse krav om, at der skal beregnes moms af værdien af de overførte varer i det EU-land, hvortil varerne overføres. Se afsnit D.A.4.8.3 om erhvervelsesmoms ved overførsel af varer.

Bemærk

Momsfritagelsen omfatter ikke varer, som er omfattet af ML kapitel 17 om brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter. Se afsnit D.A.18.

Se også

  • Afsnit D.A.4.7 om ML § 10 og overførsel af varer til eget brug i andre EU-lande.
  • Afsnit D.A.4.7.3 om forsendelser og transporter, der ikke anses for overførsler.
  • Afsnit D.A.8.1.2 om momsgrundlaget ved overførsel af varer til et andet EU-land.