Indhold

Dette afsnit beskriver de retningslinjer, der gælder for den skattemæssige behandling af vedvarende energianlæg (VE-anlæg), fx vindmøller, biogas og solcelleanlæg.

I afsnittet beskrives reglerne for ejere af anlæg, der er erhvervsmæssige, og for anlæg, der er privat anvendt. Afsnittet beskriver også den valgfri skematiske opgørelsesmetode for fysiske personer i LL § 8 P. Desuden beskriver afsnittet, hvilken betydning valget af regelsæt har for, om anvendelsen anses for privat eller erhvervsmæssig.

Afsnittet indeholder:

  • Oversigt og historik (C.C.4.5.1)
  • Beskatning efter de almindelige regler for indkomstopgørelse (C.C.4.5.2)
  • Den skematiske ordning i LL § 8 P for private VE-anlæg (C.C.4.5.3)
  • Ældre overgangsregler (C.C.4.5.4)
  • Afskrivning på vindmøller og andre VE-anlæg (C.C.4.5.5)
  • Andre regler for erhvervsmæssigt anvendte VE-anlæg eller VE-anlæg omfattet af LL § 8 P, stk. 2 og 3 (C.C.4.5.6).