Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for emballage og etiketter i forbindelse med vinafgiften.

Afsnittet indeholder:

  • Emballager
  • Rumindhold
  • Etiketter.

Emballager

Efter Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 626 af 30. maj 2023  om pant på og indsamling mv. af emballager til visse drikkevarer skal enhver, der markedsfører bl.a. vinbaserede alkoholsodavand, både opkræve og tilbagebetale pant for alle emballager i forbindelse med både køb og returnering.

Udbydere og mellemhandlere, herunder bl.a. producenter og importører af de omfattede produkter, har efter ovennævnte bekendtgørelse pligt til at tilmelde sig Dansk Retursystem A/S, der administrerer pantordningen.

Dansk Retursystem A/S udsteder et bevis til de tilmeldte virksomheder. Ved Skatteforvaltningens kontrol af, om køb af de omfattede produkter fra andre lande er korrekt afgiftsberigtiget, skal dette bevis kunne vises.

Vin, der skal sælges her i landet, må ikke uden Skatteforvaltningens tilladelse behandles eller aftappes på andre emballager efter udleveringen fra producenten eller modtagelsen fra udlandet. Se ØLVINAL § 33, stk. 1.

Se også

Se også afsnit E.A.7.1.3 om emballager omfattet af den volumenbaserede afgift (stykafgiften).

Rumindhold

Sikkerhedsstyrelsen har i bekendtgørelse nr. 998 af 8. oktober 2008 om nominelle mængder for færdigpakket vin og spiritus, samt mærkning af aerosolbeholdere fastsat regler om de nominelle mængder for færdigpakninger til bl.a. vin.

Der skal betales afgift på grundlag af det virkelige cl-indhold i beholderen.

Etiketter

Ved forhandling af vin her i landet må der ikke bruges betegnelser, etiketter, reklamer og lignende, der kan give køberen et indtryk af, at varen er spiritus eller vin af anden art, oprindelse mv. end den, varen er beskattet efter. Se ØLVINAL § 33, stk. 3.

Se Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2015 om mærkning af fødevarer mv. samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne mv. Sidstnævnte indeholder bl.a. krav til information om nettoindhold (art. 9, stk. 1, litra e, og art. 23, stk. 1) og alkoholindhold (art. 9, stk. 1, litra k, og art. 28).

Der findes også regler om mærkning i EU's vinmarkedsordning, som administreres af Fødevarestyrelsen.