Dato for udgivelse
26 Apr 2012 09:12
Til
Til eksportører, transportører, speditører, kurerer, lufthandlingsselskaber, luftfartsselskaber, skibsmæglere, rederier
Sagsnummer
11-282365
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

 

SKAT sætter fokus på de toldprocedurer, der skal følges ved eksport af varer til lande uden for EU.


 

 

SKAT har konstateret, at mange virksomheder (eksportører, transportører, speditører osv.) ikke fuldt ud følger de procedurer, der skal følges efter implementeringen af EU´s Eksport Control System (ECS 2) i september 2009.

 

Det har blandt andet medført, at mange udførselsangivelser ikke har fået udpassageattest. Eksportørerne har dermed ikke dokumentation for, at deres varer er blevet udført. Dette kan have både praktiske og økonomiske konsekvenser for den enkelte virksomhed, specielt i tilfælde hvor der sker genudførsel af toldpligtige varer f.eks fra toldoplag og aktiv forædling.

 

Informationsmøder

 

SKAT tilbyder nu en række informationsmøder om eksport.  

 

Informationsmøderne henvender sig til eksportører, transportører, speditører, kurerer, lufthandlingsselskaber, luftfartsselskaber, skibsmæglere, samt rederier.

 

På informationsmøderne vil der blive sat fokus på udførsel og udførselsprocedurerne generelt, herunder:

  • Registrering som eksportør
  • Angivelse og frigivelse af varer til udførsel
  • Frembydelse af varer og ankomstmeddelelser ved ankomst til udgangstoldsted (ankomstmeddelelse afgives i Danmark kun ved direkte udgang af dansk havn eller lufthavn til 3. land)
  • Udpassageattest

Derudover vil vi komme ind på vigtigheden af dialog mellem eksportør, transportør og de som deltager i varernes udførsel, således at alle ved, hvem der har ansvar for hvad, så fejl og misforståelser kan minimeres.

På informationsmøderne vil vi desuden informere om:

  • Taric 3 (ny udgave af EDB-tariffen, hvor du kan finde alle toldsatser samt indførsels- og udførselsbetingelser for varer. 

På SKATs hjemmeside www.skat.dk/tolderhverv finder du vores nyhedsbreve om told, og på www.skat.dk/virksomhed kan du tilmelde dig vores nyhedsmail.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest en uge før mødet afholdes.


Husk at oplyse CVR nr. og navn på deltagere, samt sted, dato og tidspunkt for mødet.

Tilmelding sker efter princippet 'først til mølle' på følgende mailadresse: eksport@skat.dk

Møderne bliver afholdt således:

 Sted

 

Dato

 

Tidspunkt

 

København

Østbanegade 123

Glassalen

Tirsdag den 1. maj

09.00 - ca. 11.30 

Tirsdag den 1. maj

13.00 - ca. 15.30 

Onsdag den 2. maj

09.00 - ca. 11.30 

Onsdag den 2. maj  

13.00 - ca. 15.30

Mandag den 14. maj

09.00 - ca. 11.30 

Mandag den 14. maj

13.00 - ca. 15.30

Aalborg

Skibsbyggerivej 5

Lokale 5.91

Tirsdag den 8. maj

09.00 - ca. 11.30 

Tirsdag den 8. maj

13.00 - ca. 15.30 

Tirsdag den 29. maj

09.00 - ca. 11.30 

Tirsdag den 29. maj

13.00 - ca. 15.30 

Aarhus

Lyseng Allé 1

Amtsrådssalen

Onsdag den 16. maj

09.00 - ca. 11.30 

Onsdag den 16. maj  

13.00 - ca. 15.30

Onsdag den 23. maj

09.00 - ca. 11.30 

Onsdag den 23. maj  

13.00 - ca. 15.30

Torsdag den 31. maj

09.00 - ca. 11.30 

Torsdag den 31. maj  

13.00 - ca. 15.30

Odense

Lerchesgade 35

Lokale 076

Tirsdag den 15. maj

09.00 - ca. 11.30 

Tirsdag den 15. maj

13.00 - ca. 15.30 

Torsdag den 24. maj

09.00 - ca. 11.30 

Torsdag den 24. maj  

13.00 - ca. 15.30

Middelfart

Teglgårdsparken 19

Lokale K01

Mandag den 21. maj

09.00 - ca. 11.30 

Mandag den 21. maj

13.00 - ca. 15.30