åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C.8 Arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivende" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om bidragspligten og om opgørelsen af bidragsgrundlaget for selvstændigt erhvervsdrivende efter arbejdsmarkedsbidragsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Kort om arbejdsmarkedsbidragsloven (C.C.8.1)
  • Bidragspligten (C.C.8.2)
  • Bidragsgrundlaget (C.C.8.3)
  • Virksomhedsunderskud og bidragsgrundlag (C.C.8.4)
  • Fradrag for arbejdsmarkedsbidrag og obligatoriske udenlandske sociale bidrag (C.C.8.5).

Se også

Se også afsnit C.A.12 om arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv.