Dato for udgivelse
28 Nov 2011 13:46
Til
Importører mv.
Sagsnummer
08-082878
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af navnet på et selskab vedrørende importen til Unionen af citronsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).


Europa-Kommissionen har ved Meddelelse (2011/C 346/04) og (2011/ C346/05) offentliggjort i EU-tidende C 346 af 26. november 2011 ændret navnet på et selskab vedrørende importen af citronsyre (Toldtariffens pos. 29 18 14 00 00 og 2918 15 00 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

Ændringen vedrører et selskab, som har indgået en aftale om tilsagn.

For så vidt angår ændringer henvises til teksten i Meddelelse (2011/C 346/04) og (2011/C 346/05)