Særreglen i ML § 21 a vedrørende restaurant og cateringydelser gælder både for leverancer til afgiftspligtige og ikke-afgiftspligtige personer.

Særreglen er beskrevet i afsnit D.A.6.2.7.4 om restaurant- og cateringydelser.