ML § 21, stk. 1, om leveringsstedet for adgang til arrangementer inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lignende, herunder messer og udstillinger, er en særregel for leverancer til afgiftspligtige personer. Læs mere herom i afsnit D.A.6.2.7.3.

Når tilsvarende ydelser leveres til ikkeafgiftspligtige personer, er ydelserne i stedet omfattet af ML § 21, stk. 2. Se afsnit D.A.6.2.8.10.

I modsætning til ML § 21, stk. 1, omfatter ML § 21, stk. 2 - når der er tale om levering af ydelser til ikke-afgiftspligtige personer - aktiviteter generelt inden for kultur, kunst, mv.