Særreglen i ML § 19, stk. 1, om personbefordring gælder både for leverancer til afgiftspligtige og ikkeafgiftspligtige personer.

Særreglen er beskrevet i afsnit D.A.6.2.7.2 om personbefordring.