Særreglen i ML § 18 om ydelser vedrørende fast ejendom gælder både for leverancer til afgiftspligtige og ikkeafgiftspligtige personer.

Særreglen er beskrevet i afsnit D.A.6.2.7.1 om ydelser vedrørende fast ejendom.