Indhold

Dette afsnit beskriver særreglerne vedrørende leveringsstedet for leverancer for til ikkeafgiftspligtige personer. Visse af særregler for leverancer til ikkeafgiftspligtige personer gælder også for leverancer til afgiftspligtige personer. I tilfælde, hvor særreglen gælder for både leverancer til afgiftspligtige og ikkeafgiftspligtige personer er der derfor henvist til afsnit D.A.6.2.7, hvor reglerne nærmere er beskrevet.

Afsnittet indeholder:

Se også

  • Afsnit D.A.6.2.1.3 om kort om særregler
  • Afsnit D.A.6.2.2 om kundens status og egenskab
  • Afsnit D.A.6.2.5 om hovedregel 2: Leverancer til afgiftspligtige personer
  • Afsnit D.A.6.2.7 om særregler ved leverancer til afgiftspligtige personer.