åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.6.2.7 Særregler for leverancer til afgiftspligtige personer" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver særreglerne vedrørende leveringsstedet for leverancer for til afgiftspligtige personer. De særregler, som er beskrevet i dette afsnit, gælder også for leverancer til ikke-afgiftspligtige personer. I afsnit D.A.6.2.8 om særregler for leverancer til ikkeafgiftspligtige personer er der derfor henvist til dette afsnit, hvor reglerne beskrives.

Afsnittet indeholder:

  • Ydelser vedrørende fast ejendom ML § 18 (D.A.6.2.7.1)
  • Ydelser vedrørende personbefordring ML § 19, stk. 1 (D.A.6.2.7.2)
  • Adgang til arrangementer inden for kultur, kunst, sport mv. ML § 21, stk. 1 (D.A.6.2.7.3)
  • Restaurant- og cateringydelser Ml § 21 a (D.A.6.2.7.4)
  • Korttidsudlejning af transportmidler ML § 21 b, stk. 1 (D.A.6.2.7.5).

Se også

  • Afsnit D.A.6.2.1.3 om kort om særregler
  • Afsnit D.A.6.2.2 om kundens status og egenskab
  • Afsnit D.A.6.2.4 om hovedregel 1: Leverancer til afgiftspligtige personer
  • Afsnit D.A.6.2.8 om særregler ved leverancer til ikke-afgiftspligtige personer.