Indhold

Dette afsnit beskriver særreglerne vedrørende leveringsstedet for leverancer for til afgiftspligtige personer. De særregler, som er beskrevet i dette afsnit, gælder også for leverancer til ikke-afgiftspligtige personer. I afsnit D.A.6.2.8 om særregler for leverancer til ikkeafgiftspligtige personer er der derfor henvist til dette afsnit, hvor reglerne beskrives.

Afsnittet indeholder:

  • Ydelser vedrørende fast ejendom ML § 18 (D.A.6.2.7.1)
  • Ydelser vedrørende personbefordring ML § 19, stk. 1 (D.A.6.2.7.2)
  • Adgang til arrangementer inden for kultur, kunst, sport mv. ML § 21, stk. 1 (D.A.6.2.7.3)
  • Restaurant- og cateringydelser Ml § 21 a (D.A.6.2.7.4)
  • Korttidsudlejning af transportmidler ML § 21 b, stk. 1 (D.A.6.2.7.5).

Se også

  • Afsnit D.A.6.2.1.3 om kort om særregler
  • Afsnit D.A.6.2.2 om kundens status og egenskab
  • Afsnit D.A.6.2.4 om hovedregel 1: Leverancer til afgiftspligtige personer
  • Afsnit D.A.6.2.8 om særregler ved leverancer til ikke-afgiftspligtige personer.