Indhold

Dette afsnit beskriver de typer af ydelser, der er omfattet af ML § 21 d, stk. 1, nr. 8, om transport og transmission af gas, elektricitet, varme og kulde.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Hvilke ydelser udgør "transport og transmission af gas, elektricitet, varme og kulde"?

Bemærk

Bemærk at afsnittet ikke beskriver udnyttelseskriteriets anvendelse ved fastlæggelsen af leveringsstedet. Denne beskrivelse findes under afsnittene om de relevante leveringsstedsregler.

Se også

De forskellige særregler vedrørende faktisk benyttelse eller udnyttelse af ydelser omfattet af ML § 21 d, stk. 1, nr. 8, er beskrevet i disse afsnit:

 • Afsnit D.A.6.2.4.2 om flytning af leveringstedet ud af Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 2.
 • Afsnit D.A.6.2.4.3 om flytning af leveringstedet til Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 3.
 • Afsnit D.A.6.2.5.2 om flytning af leveringstedet ud af Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 5.
 • Afsnit D.A.6.2.5.3 om flytning af leveringstedet til Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 6.
 • Afsnit D.A.6.2.8.13 om diverse ydelser, der leveres til kunder uden for EU ML § 21 d.

Lovgrundlag

ML § 21 d, stk. 1, nr. 8, har følgende ordlyd:

"8) Adgang til et naturgassystem på EU's område eller til ethvert net, der er forbundet med et sådant system, til elektricitetssystemer eller til varme- eller kuldenet, transmission eller distribution gennem disse systemer eller net og andre dermed direkte forbundne ydelser."

Momssystemdirektivets artikel 59, litra h), har følgende ordlyd:

"h) levering af adgang til et naturgassystem beliggende på Fællesskabets område eller til ethvert net, der er forbundet med et sådant system, til elektricitetssystemet eller til varme- eller kuldenet, eller transmission eller distribution gennem disse systemer eller net og levering af andre direkte dermed forbundne ydelser".

Hvilke ydelser udgør "transport og transmission af gas, elektricitet, varme og kulde"?

ML § 21 d, stk. 1, nr. 8, omfatter:

 • adgang til et naturgassystem på EU's område eller ethvert net, der er forbundet med et sådant system
 • adgang til elektricitetssystemer
 • adgang til varme- eller kuldenet
 • transmission eller distribution gennem disse systemer eller net
 • andre ydelser, der er direkte forbundet med disse ydelser.

ML § 21 d, stk. 1, nr. 8, er senest ændret ved implementeringen af direktiv 2009/162/EU, hvor kulde- og varmenet blev tilføjet.

Bemærk

Selve leveringen af gas, elektricitet, varme og kulde anses for at være levering af varer, som er omfattet af ML § 14, stk. 1, nr. 5 og 6. Se afsnit D.A.4.1.4 om levering af varer og D.A.6.1.8 om gas, elektricitet, varme og kulde ML § 14, nr. 5 og 6.