åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.6.2.6 Faktisk benyttelse eller udnyttelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver begrebet faktisk benyttelse eller udnyttelse og de typer af ydelser, som udnyttelseskriteriet anvendes på.

Afsnittet indeholder:

 • Kort om faktisk benyttelse eller udnyttelse (D.A.6.2.6.1)
 • Fastlæggelse af stedet for den faktiske benyttelse eller udnyttelse (D.A.6.2.6.2)
 • Overdragelse af rettigheder ML § 21 d, stk. 1, nr. 1 (D.A.6.2.6.3)
 • Reklameydelser ML § 21 d, stk. 1, nr. 2 (D.A.6.2.6.4)
 • Rådgivning ML § 21 d, stk. 1, nr. 3 (D.A.6.2.6.5)
 • Forpligtelse til undladelse ML § 21 d, stk. 1, nr. 4 (D.A.6.2.6.6)
 • Visse finansielle ydelser ML § 21 d, stk. 1, nr. 5 (D.A.6.2.6.7)
 • Arbejdskraft ML § 21 d, stk. 1, nr. 6 (D.A.6.2.6.8)
 • Udlejning af løsøregenstande ML § 21 d, stk. 1, nr. 7 (D.A.6.2.6.9)
 • Transport og transmission af gas, elektricitet, varme og kulde ML § 21 d, stk. 1, nr. 8 (D.A.6.2.6.10)
 • Teleydelser ML § 21 c, stk. 4 (D.A.6.2.6.11)*
 • Radio- og tv-spredningsydelser ML § 21 c, stk. 5 (D.A.6.2.6.12)*.

*) For så vidt angår teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester, så kan leveringsstedet fra 2015 alene flyttes i henhold til udnyttelseskriteriet, når ydelserne leveres til afgiftspligtige personer.

Bemærk

Bemærk at afsnittet ikke handler om, hvordan udnyttelseskriteriet anvendes til at fravige de normale leveringsstedsregler. Dette er beskrevet i afsnittene om de forskellige leveringsstedsregler.

En samlet skematisk oversigt over udnyttelseskriteriets anvendelse på teleydelser, radio- og tv-spredningsydelser og ydelser nævnt i ML § 21 d, stk. 1, findes dog i afsnit D.A.6.2.6.2 om fastlæggelse af stedet for den faktiske benyttelse eller udnyttelse.

Se også

Udnyttelseskriteriets anvendelse til at fravige de normale leveringstedsregler er beskrevet i disse afsnit:

 • Afsnit D.A.6.2.4.2 om flytning af leveringsstedet ud af Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 2
 • Afsnit D.A.6.2.4.3 om flytning af leveringsstedet til Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 3
 • Afsnit D.A.6.2.5.2 om flytning af leveringsstedet ud af Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 5
 • Afsnit D.A.6.2.5.3 om flytning af leveringsstedet til Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 6
 • Afsnit D.A.6.2.8.13 om diverse ydelser, der leveres til kunder uden for EU ML § 21 d.