åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan leverandørens eller kundens etableringssted fastlægges til brug for anvendelsen af leveringsstedsreglerne for ydelser.

Afsnittet indeholder: