Indhold

Dette afsnit handler om momsfritagelser med fradragsret ved leverancer til steder uden for EU. Se ML § 34, stk. 1, nr. 5 - 6 og nr. 16, stk. 3, 8 og 9.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag (D.A.10.1.2.1)
  • Levering af varer til udførsel, ML § 34, stk. 1, nr. 5, stk. 3, 8 og 9 (D.A.10.1.2.2)
  • Levering af arbejdsydelser på varer til udførsel, ML § 34, stk. 1, nr. 6 (D.A.10.1.2.3)
  • Levering af ydelser, herunder transportydelser mv., med direkte tilknytning til udførsel af varer eller under særlige ordninger, ML § 34, stk. 1, nr. 16 (D.A.10.1.2.4).