Indhold

Dette afsnit beskriver de generelle principper, der skal anvendes ved fastlæggelsen af leveringsstedet ved salg af momspligtige ydelser.

Afsnittet indeholder: