Indhold

PAL-skattepligtige, hvis skattepligtige afkast er defineret i PAL §§ 3, 6 og 7, skal medregne alle former for formueafkast. Dette afsnit beskriver, de mest almindelige former af formueafkast. Listen er ikke udtømmende.

De forskellige typer afkast er beskrevet ud fra de danske skatteregler. De udenlandske aktiver beskattes ligesom de danske aktiver de bedst kan sammenlignes med.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

Er der tvivl om, hvordan et udenlandske værdipapir skal beskattes efter danske regler, er det muligt at anmode om bindende svar. Det vil sige, at Skattestyrelsen på forhånd afgør, hvordan det pågældende aktiv skal beskattes. Se afsnit A.A.3.1 om bindende svar.

Se også

  • C.G.2.2 om beskatningsgrundlag for henholdsvis ordninger i penge- og kreditinstitutter, pensionskonti omfattet af PBL § 42 og selvpensioneringskonti omfattet af PBL § 51 A
  • C.G.2.6 om fællesbestemmelser om fradrag i beskatningsgrundlaget efter PAL §§ 3, 6 og 7.