Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for lempelse i beregning af PAL-skat for skat betalt til fremmed stat, Grønland eller Færøerne.

Afsnittet indeholder: