Indhold

Dette afsnit beskriver, efter hvilke principper beskatningsgrundlagene efter PAL §§ 3, 6 og 7 opgøres. Se PAL § 12.

Afsnittet indeholder:

  • Nettoopgørelse (C.G.3.2.1)
  • Opgørelse af beskatningsgrundlaget efter lagerprincippet (C.G.3.2.2)
  • Opgørelse af forskellige typer afkast (C.G.3.2.3)
  • Investering i kommanditselskaber (C.G.3.2.4).