Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan beskatningsgrundlaget skal opgøres.

Afsnittet indeholder:

  • Indkomståret (afsnit C.G.3.1)
  • Opgørelse af beskatningsgrundlaget for ordninger i penge- og kreditinstitutter samt skattepligtige pensionsinstitutter (afsnit C.G.3.2)
  • Særlige bestemmelser vedrørende opgørelsen af beskatningsgrundlaget (afsnit C.G.3.3).