Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan man opgør det skattepligtige afkast af pensionsordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde efter PAL § 4 a, stk. 2-10

Afsnittet indeholder:

  • Opgørelse af skattepligtigt afkast (C.G.2.3.3.1)
  • Særlige forhold ved krav på en andel af ufordelte bonusreserver (C.G.2.3.3.2)
  • Opdeling af bestanden en eller flere grupper (C.G.2.3.3.3)
  • Negativt omkostnings- og risikoresultat (C.G.2.3.3.4)
  • En opgørelse over rente-, risiko- og omkostningsresultat (C.G.2.3.3.5)
  • Midler i det ufordelte bonusreserver ved overgang til individbeskatning efter PAL (C.G.2.3.3.6)
  • Investeringsafkast, tekniske hensættelser (C.G.2.3.3.7)