PAL § 4, stk. 8 er en skematisk opdeling af ufordelte bonusreserver, der sikrer, at pensionskunder i pensionsinstitutter får tilskrevet en forholdsmæssig andel af de ufordelte bonusreserver, uden beskatning, hvis det ikke er muligt at opdele ufordelte bonusreserver i overskud fra rente-, risiko- og omkostningselementerne.

Danske pensionsinstitutter

Hvis det danske pensionsinstitut ikke kan redegøre for, hvordan de ufordelte bonusreserver er fordelt på opsparet overskud på rente-, risiko- og omkostningselementerne ved overgangen til individbeskatning efter PAL, kan pensionsinstituttet ved overgangen opdele midlerne i ufordelte bonusreserver sådan:

  • Opsparet omkostningsoverskud beregnes som de ufordelte bonusreserver gange forholdet mellem på den ene side det positive, gennemsnitlige årlige omkostningsresultat for 2004 til og med 2008, og på den anden side summen af de positive, gennemsnitlige årlige omkostnings-, risiko- og renteresultater for 2004 til og med 2008.  
  • Opsparet risikooverskud beregnes som de ufordelte bonusreserver gange forholdet mellem på den ene side det positive, gennemsnitlige årlige risikoresultat for 2004 til og med 2008 og på den anden side summen af de positive, gennemsnitlige årlige omkostnings-, risiko- og renteresultater for 2004 til og med 2008. 
  • Opsparet renteoverskud beregnes som de ufordelte bonusreserver fratrukket opsparet omkostningsoverskud og risikooverskud.

Se PAL § 4, stk. 8

Udenlandske pensionsinstitutter

Udenlandske pensionsinstitutter, der vælger at opgøre det skattepligtige afkast af ordninger omfattet af PAL § 1, stk. 1, nr. 1, efter PAL § 4, stk. 1-6, kan opdele midlerne i ufordelte bonusreserver på ovennævnte måde.

Det er en betingelse for at anvende fordelingen, at pensionsinstituttet på tidspunktet for valget ikke kan redegøre for, hvordan midlerne i de ufordelte bonusreserver fordeler sig på opsparet overskud på rente-, risiko- og omkostningselementerne.

Fordelingen skal ske på grundlag af resultaterne de seneste 5 år forud for tidspunktet for valget. Se PAL § 4, stk. 9