Regel

Forsikringer med ret til løbende invalidepension og/eller præmiefritagelse, kan behandles, som om forsikringsbegivenheden ikke er indtruffet. På disse forsikringer kan der ses bort fra hensættelsesforøgelse som følge af, at forsikringsbegivenheden er indtrådt. Der skal derfor ikke korrigeres for hensættelsesforøgelser efter PAL § 4, stk. 3, nr. 10.

Baggrund

En pensionskunde, der har en forsikring med ret til præmiefritagelse og invalidepension, har ved mistet eller nedsat erhvervsevne, ret til udbetaling. Pensionskunden har også ret til at opretholde øvrige dækninger uden at skulle betale præmien.

Pensionsinstituttet hensætter et beløb til dækning af denne rettighed. Dette beløb vil ændre sig i takt med ændringer i vurderingen af helbredstilstanden. Det kan derfor være uhensigtsmæssigt at lade beløbet indgå i pensionsoversigten.

Bemærk

Indeholder forsikringen andre dækninger, herunder pensionsopsparing, vil denne typisk fortsætte uændret eventuelt med præmiefritagelse. Værditilvæksten på pensionsopsparingen vil derfor fortsat blive beskattet.