Dato for udgivelse
25 Oct 2011 09:05
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-224599
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ændring af toldtarifposition

Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændring til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
21.10.2011
2917 11 00 90     Udgår og erstattes af:
2917 11 00 ---Andre varer:
  91 ----Oxalsyre i form af dihydrat (CUS-nummer  0028635-1 og CAS-nummer 6153-56-6) eller i vandfri form (CUS-nummer 0021238-4 og CAS-nummer 144-62-7) eller i vandig opløsning   6,5%
99 ----Andre varer 6,5%

Ændringen medtages til Nyoptryk 2012 (december 2011) som forventes udsendt ultimo december 2011.