Dato for udgivelse
21 Oct 2011 11:06
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-212933
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ændringer af toldtarifpositioner

Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
08.10.2011
0708 20 00 90    Udgår og erstattes af:
0708 20 00 --Andre varer:
91 ---Spirer:
----I perioden 1. januar til 31. december:
----I perioden 1. januar til 30. juni

10,4% min 0,016 €
pr kg

----I perioden 1. juli til 30. september 13,6% min 0,016 €
pr kg
----I perioden 1. oktober til 31. december

10,4% min 0,016 €
pr kg

99 ---Andre varer:
----I perioden 1. januar til 31. december:
----I perioden 1. januar til 30. juni

10,4% min 0,016 €
pr kg

----I perioden 1. juli til 30. september 13,6% min 0,016 €
pr kg
----I perioden 1. oktober til 31. december

10,4% min 0,016 €
pr kg

Ændringerne medtages til Nyoptryk 2012 (december 2011) som forventes udsendt ultimo december 2011.