Dato for udgivelse
17 Oct 2011 10:32
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-016269
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil med oprindelse i Folkerepublikken Kina, udvidet til at omfatte importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil afsendt fra Thailand efter en udløbsundersøgelse.

Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1008/2011 offentliggjort i EU-tidende L 268 af 13. oktober 2011 indført en endelig antidumpingtold på importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil (toldtariffens pos. 8427 90 00 11, 8427 90 00 19, 8431 20 00 11 og 8431 20 00 19) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), udvidet til at omfatte importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil afsendt fra Thailand (TH), uanset om varen er angivet med oprindelse i Thailand eller ej efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 1008/2011.

Forordningen trådte i kraft den 14. oktober 2011.