Dato for udgivelse
11 Oct 2011 15:08
Til
Virksomheder, der importerer skind
Sagsnummer
11-065158
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattecentre med toldopgaver
Resumé
Listen over de kompetente canadiske myndigheder, der kan udstede oprindelsescertifikater på skind og varer, omfattet af Rådets Forordning (EØF) nr. 3254/1991 er blevet opdateret.

Kommissionen har oplyst, at listen over kompetente canadiske myndigheder, der kan udstede oprindelsescertifikater på skind og varer, som er omfattet af Rådets Forordning (EØF) nr. 3254/1991 er blevet opdateret.

Følgende canadiske myndigheder kan udstede oprindelsescertifikater på skind og varer, som er omfattet af Rådets Forordning (EØF) nr. 3254/1991 :

 1. North American Fur Auctions
 2. Fur Harvesters Auction Incorporated
 3. Western Canadian Raw Fur Auction Sales Ltd.
 4. The Canadian Chamber of Commerce
 5. The Board of Trade of Metropolitan Toronto
 6. Gouvernement du Québec - Ministère des Ressources naturelle et de la Faune
 7. Government of Ontario - Ministry of Natural Resources
 8. Government of Northwest Territories - Department of Environment and Natural Resources
 9. Government of Manitoba - Manitoba Conservation
 10. Government of British Columbia - Ministry of Environment
 11. Government of Yukon - Department of Environment
 12. Alberta Sustainable Resource Development - Fish and Wildlife Division
 13. Saskatchewan Ministry of Environment
 14. Nova Scotia Department of Natural Resources - Wildlife Division
 15. Government of New Foundland and Labrador - Department of Environment and Conservation
 16. New Brunswick Department of Natural Resources
 17. Government of Prince Edward Island - Department of Environment, Energy & Forestry
 18. Fur Council of Canada
 19. Fur Institute of Canada
 20. Government of Nunavut - Department of Environment
 21. Ifølge Rådets Forordning (EØF) nr. 3254/1991 er der forbud mod anvendelse af rævesakse i Fællesskabet og forbud mod indførsel i Fællesskabet af skind, der har oprindelse i lande, der anvender rævesakse eller fangstmetoder, der ikke opfylder de internationale stander for human fældefangst.

  Canada opfylder imidlertid betingelserne for humane fældefangstmetoder, hvorfor der hermed gives oplysning om den opdaterede liste over de canadiske kompetente myndigheder, der kan udstede oprindelsescertifikater, jfr. ovennævnte Forordning.