Dato for udgivelse
10 Oct 2011 13:12
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-212933
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ændringer af toldtarifpositioner

 Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
08.10.2011
0708 10 00 00 Udgår og erstattes af:
0708 10 00 -Ærter (Pisum sativum):
10 --Spirer:
---I perioden 1. januar til 31. december:
---I perioden 1. januar til 31. maj 8%
---I perioden 1. juni til 31. august 13,6%
---I perioden 1. september til 31. december 8%
90 --Andre varer:
---I perioden 1. januar til 31. december:
---I perioden 1. januar til 31. maj 8%
---I perioden 1. juni til 31. august 13,6%
---I perioden 1. september til 31. december 8%
0708 20 00 10-90 Udgår og erstattes af:
0708 20 00 -Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter):
--Meterbønner (Vigna sesquipedalis):
11 ---Spirer:
----I perioden 1. januar til 31. december:
----I perioden 1. januar til 30. juni 10,4% min 0,016 € pr kg
----I perioden 1. juli til 30. september 13,6% min 0,016 € pr kg
----I perioden 1. oktober til 31. december 10,4% min 0,016 € pr kg
19 ---Andre varer:
----I perioden 1. januar til 31. december:
----I perioden 1. januar til 30. juni 10,4% min 0,016 € pr kg
----I perioden 1. juli til 30. september 13,6% min 0,016 € pr kg
----I perioden 1. oktober til 31. december 10,4% min 0,016 € pr kg
--Grønne bønner:
21 ---Spirer:
----I perioden 1. januar til 31. december
----I perioden 1. januar til 30. juni 10,4% min 0,016 € pr kg
----I perioden 1. juli til 30. september 13,6% min 0,016 € pr kg
----I perioden 1. oktober til 31. december 10,4% min 0,016 € pr kg
29 ---Andre varer:
----I perioden 1. januar til 31. december:
----I perioden 1. januar til 30. juni 10,4% min 0,016 € pr kg
----I perioden 1. juli til 30. september 13,6% min 0,016 € pr kg
----I perioden 1. oktober til 31. december 10,4% min 0,016 € pr kg
90 --Andre varer:
---I perioden 1. januar til 31. december:
---I perioden 1. januar til 30. juni 10,4% min 0,016 € pr kg
---I perioden 1. juli til 30. september 13,6% min 0,016 € pr kg
---I perioden 1. oktober til 31. december 10,4% min 0,016 € pr kg
0708 90 00 10-90 Udgår og erstattes af:
0708 90 00 -Andre bælgfrugter:
--Bønner:
---Bønner (Vicia Faba Major L.):
11 ----Spirer 11,2%
19 ----Andre varer 11,2%
---Andre varer:
21 ----Spirer 11,2%
29 ----Andre varer 11,2%
--Andre varer:
91 ---Spirer 11,2%
99 ---Andrer varer 11,2%
09.10.2011
7204 21 10 00        Udgår og erstattes af:
7204 21 10 ---Med indhold af nikkel på 8 vægtprocent og derover:
10 ----Skrot 0
90 ----I andre tilfælde 0
7204 21 90 00 Udgår og erstattes af:
7204 21 90 ---I andre tilfælde:
10 ----Skrot 0
90 ----I andre tilfælde 0
7204 29 00 00 Udgår og erstattes af:
7204 29 00 --I andre tilfælde:
10 ---Skrot 0
90 ---I andre tilfælde 0
7204 30 00 00 Udgår og erstattes af:
7204 30 00 -Affald og skrot, af fortinnet jern og stål:
10 --Skrot 0
90 --I andre tilfælde 0
7204 41 10 00 Udgår og erstattes af:
7204 41 10 ---Dreje- og fræseaffald, spåner, slibe-, save- og høvleaffald:
10 ----Skrot 0
90 ----I andre tilfælde 0
7204 41 90 00 Udgår og erstattes af:
7204 41 90 ----I pakker:
10 -----Skrot 0
90 -----I andre tilfælde 0
7204 41 99 00 Udgår og erstattes af:
7204 41 99 ----I andre tilfælde:
10 -----Skrot 0
90 -----I andre tilfælde 0
7204 49 10 00 Udgår og erstattes af:
7204 49 10 ---Fragmenteret affald og skrot (shredderskrot):
10 ----Skrot 0
90 ----I andre tilfælde 0
7204 49 30 00 Udgår og erstattes af:
7204 49 30 ----I pakker:
10 -----Skrot 0
90 -----I andre tilfælde 0
7204 49 90 00 Udgår og erstattes af:
7204 49 90 ----I andre tilfælde:
10 -----Skrot 0
90 -----I andre tilfælde 0

Ændringerne medtages til Nyoptryk 2012 (januar 2012) som forventes udsendt ultimo december 2011.